Zgjidhni një pëllumb paqeje dhe zbuloni mesazhin që ka për ju!!

LAJME

Zgjidhni një pëllumb paqeje dhe zbuloni mesazhin që ka për ju!!

Pëllumbat e bardhë janë simboli botëror i paqes.

Pëllumbi nr. 1

Tregon një personalitet të bekuar nga botët eprore, me forcë dhe urtësi të madhe të mësuar gjatë mijëvjeçarëve. Ai mund të përballojë situata që, për shumë njerëz, duket të jenë të vështira, pothuajse të pakapshme. Energjitë e larta të pranishme në të, janë në gjendje të udhëheqin përmes errësirës dhe vështirësive, duke dhënë gjithnjë një vizion të qartë të rrugës duhet ndjekur dhe zgjedhjeve që duhen bër

Pëllumbi nr. 2

Ai flet për një person me një ndjeshmëri të madhe, të sinqertë, të përkushtuar ndaj të tjerëve, me një përulësi që e bën të aftë të përkulet dhe të mbledhë ftesën e lypësit, si dhe të përballojë sfidat më të guximshme dhe komplekse. Aftësia për të sjellë dritë dhe gëzim tek ata rreth tij, duke i bërë më të vetëdijshëm dhe të shkolluar dhe e bën botën më të mirë. Mesazhi universal i kësaj zgjedhjeje është të mos e humbisni kurrë shpresën, të mos bini në dekurajim dhe të mendoni në vend që të jeni gjithnjë një fener, i aftë për të sjellë dritë dhe shpresë.

Pëllumbi nr. 3

Kushdo që zgjodhi këtë pëllumb është një person me një bujari dhe një zemër të aftë për të tejkaluar çdo vështirësi, duke kapërcyer çdo pengesë. Misioni i atyre që identifikohen në këtë pëllumb është të ndihmojnë ata që janë të humbur, ata që kanë humbur koordinatat e jetës së tyre dhe po përpiqen të shohin të tashmen dhe të ardhmen me sy të mirë.