Votoni në sondazhin online për pozitën e Presidentes: Kë do votoni Vjosa Osmanin apo Vlora Citakun ?

LAJME


Votoni në sondazhin online për pozitën e Presidentes: Kë do votoni Vjosa Osmanin apo Vlora Citakun ?
Cila nga keto te dyja me,ndoni se e meriton me shume qe te jete P.residente? Vjosa apo Vlora? Ne shp,rehim deshire te ju pye,sim juve se cila nga ket.o e meriton me shume!

Shprehuni me kome nte rre,th kesaj qeshtje. Te dyja jane te menq,ura por njera duhet te vend.osni per njeren.Cila nga keto te dyja mendoni se e meri,ton me shume qe te jete Presidente? Vjosa apo Vlora?

Ne shpre.him deshire te ju pyesim juve se cila nga keto e meri,ton me shume!