Votoni në sondazhin online nga KQZ: Cilën parti do ta votoni, VV-në LDK-në apo PDK-në?

LAJME

Votoni në sondazhin online: Cilën parti do ta votoni, VV-në LDK-në apo PDK-në?
Sondazhi është bërë në faqen online “strawpoll.com”, ku është një ndër faqet më të sakta të sondazheve në të cilën nuk mund të ketë manipulime dhe çdo votues mund të votojë vetëm një herë, e jo më shumë.

Sondazhi është bërë në faqen online “strawpoll.com”, ku është një ndër faqet më të sakta të sondazheve në të cilën nuk mund të ketë manipulime dhe çdo votues mund të votojë vetëm një herë, e jo më shumë.