TRR AGJEDI Shqiptare: 2 MOTRA Gjenden Të Vd Ekura Nga I Dashuri 60 Vjeçar

LAJME

TRr AGJEDI Shqiptare: 2 MOTRA Gjenden Të Vd Ekura Nga I Dashuri 60 Vjeçar

TRr AGJEDI Shqiptare: 2 MOTRA Gjenden Të Vd Ekura Nga I Dashuri 60 Vjeçar

Një ngja rje e re nde ka ndodhur mëngjesin e sotmë në zonën e “Astirit” në Tiranë, ku një 60 vjeçar ka që lluar për v de kje 2 motra.

Mësohet se aut ori është një shqi ptar i Maqed onisë, i dashuri i njërës prej vi kti mave, ndërsa dy shohet se ngj arja ka ndodhur pas një ko nflikti të çastit.Auto ri është larguar nga banesa, ndërkohë që pol icia po punon për ka pjen e tij.

Një ngja rje e re nde ka ndodhur mëngjesin e sotmë në zonën e “Astirit” në Tiranë, ku një 60 vjeçar ka që lluar për v de kje 2 motra.

Mësohet se aut ori është një shqi ptar i Maqed onisë, i dashuri i njërës prej vi kti mave, ndërsa dy shohet se ngj arja ka ndodhur pas një ko nflikti të çastit.Auto ri është larguar nga banesa, ndërkohë që pol icia po punon për ka pjen e tij.