Shqiptarët heqin dorë nga “Benzi”, ja kush është makina më e preferuar për vitin 2020

LAJME

Shqiptarët heqin dorë nga “Benzi”, ja kush është makina më e preferuar për vitin 2020
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka publikuar në platformën e re online “Open Data DPSHTRR”, të dhënat statistikore mbi mjetet rrugore të regjistruara për herë të parë në Shqipëri në vitin 2020.

Për herë të parë, platforma online “Open Data DPSHTRR” në faqen zyrtare www.dpshtrr.gov.al i ofron publikut akses në të dhëna statistikore dhe grafika të ngritura në trajtë shifrash dhe përqindjesh që ndihmojnë individët, subjektet dhe institucione të ndryshme për qëllime kërkimore dhe studimore. Ky shërbim risi synon transparencë në komunikim me qytetarët për të dhëna që merren nga sistemet e DPSHTRR. Të dhënat përditësohen në mënyrë të vazhdueshme.