Rama jep lajmin e mirë/ Jo vetëm pensionistët, edhe këta persona do shpërblehen për vit të ri

LAJME

Rama jep lajmin e mirë/ Jo vetëm pensionistët, edhe këta persona do shpërblehen për vit të ri

Rama jep lajmin e mirë/ Jo vetëm pensionistët, edhe këta persona do shpërblehen për vit të ri

Nuk do të jenë vetëm pensionistët që do marrin shpërblim për kete fundvit, por shtohen edhe këto 2 kategori.

Vendimi, i botuar Fletoren Zyrtare, ka ardhur pas propozimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe është miratuar nga Këshilli i Ministrave.

“Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës; të nenit 4, të ligjit nr. 10405, datë 23.4.2011, “Për kompetencat për përcaktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, dhe të nenit 12, të ligjit nr. 88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave vendosi: Në fund të pikës 9, të vendimit nr. 929, datë 17.11.2010, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohet paragrafi, me këtë përmbajtje: “Përjashtimi kufizues sa më sipër nuk aplikohet për institucionet e kujdesit shëndetësor dhe strukturat e P olicisë së Shtetit, mënyra e pagesës së të cilave përcaktohet, përkatësisht, nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe Drejtoria e Përgjithshme e Poli cisë së Shtetit.”. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare”, thuhet në dokumentin në Fletoren Zyrtare.