Po Behet Nami , Askush Spo E Di Kush Jane Keta Femije ?? Sot Jane Politikan Shqiptare

LAJME


Nami ne rrjet, Askush Spo E Di Kush Jane Keta Femije ?? Sot Jane Politikane Shqiptar
Është publ.ikuar një foto e fëmijërisë së liderit të Lëvizjes Vetëvend.osje, Albin Kurti dhe Vjosa Osmanit.Në rrjetet sociale janë për,hapur këto dy fotografi, pas m arrëveshjes së bashkëpunimit që kanë bërë Kurti me Osmanin për garimin në zgj edhjet e 14 sh kurtit.

Lëvizja Vetëv,endosje e Albin Kurtit dhe Iniciativa e Vjosa Osmanit kanë nënshkruar dje m arrëv,eshje për të garuar në një listë të pë rbashkët në zgj edhjet e 14 shk urtit.Në marrëveshjen të cilën e ka sig,uruar Televizioni 7, janë të radhi,tura të gjitha temat për të cilat janë d akorduar Osmani e Kurti. Ato përfs,hijnë arsimin, sh ëndetësinë, d ipl,omacinë e fusha të tjera.