Pas 10 vite martesë çifti nga Kosova gëzohen me binjakë, emrat ia vendosin ”Albin” dhe ”Vjosa”

LAJME


Pas 10 vite martese cifti shqiptare gezohen me binjake, emrat ia vendosin ”Albin” dhe ”Vjosa”
Cifti nga Malisheva janë bërë prin,dër pas 10 vitesh me dy binjake. Mirëp,o, e veçanta ishte se em.rat e vajzës dhe djalit i ve,ndosin me persona.litete politike.

Bë,het fjalë për dy fituesit e zgjed,hjeve të 14 shkurtit, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani.

“Pas 10 vitesh u bëra baba i një vaj,ze e një djali dhe em.rat jau lash Albin dhe Vjosa , isha,lla bëhen si Albin Kurti e Vjosa Osm,ani. Qofshin me jetë të gja.të e të lumtur Vjosa e Albini”, ka shkr,uar ky qytetar në Facebook.