Meri tregon HOROSKOPIN ”bom’ be”, ja cilat shenja jane me fat ne Mars…??

LAJME


Meri tregon HOROSKOPIN ”bom’ be”, ja cilat shenja jane me fat ne Mars…??
Keto tre shenja me poshte do jene me me fat ne muajin Mars.
Dashi
Çfarëdo qofshin vështirë,sitë qe do ju dalin në jetën tuaj sot ju do dini si t’i kal,oni në momen.tin e duhur. Jupiteri do të mbretë,rojë në jetën tuaj sentime,ntale.

Në përgji,thësi ndikimi do jetë pozitiv, përveç disa mospërputhje mendi.mesh të cilat nuk do sjellin pro bl,eme të mëdha. Ju beqarët do ni.sni një histori e cila do të evo,luoje hap pas hapi. Përgatituni shpirtërisht për emo,cione interesante. Në punë do keni fati të p.rovoni edhe sfida të reja vet,ëm që të ndryshoni rutinën e gjërave dhe të provoni v.eten. Kujdes vetëm me padurimin. Fin,ancat nuk do jenë të këqija, por gjithsesi nuk duhet të me,rrni vendime të rëndësishme që kërko.jnë edhe goxha buxhet.

Gaforrja

Sot do reflektoni gjatë para se të ve,proni dhe vetem pasdite mund të merrni ven.dime në çdo fushë. Ju të dashuruarit mund, të keni në mëngjes disa konflikte shumë të vogla, por që do kalojnë pa pro bleme serioze. Pas mesditës do pajt,oheni e do dashu,roheni marrëzisht. Për beqarët do paraqiten mund.ësi shumë herë më të mira nga më parë., mjafton që ata t’i shfryt,ëzojnë sa më shumë. Në punë mos keni frikë për asgjë sep.se gjithçka do ju ecë sipas parash,ikimeve që keni bërë. Për ju nuk ka pengesa të pakalues,hme. Paratë do jenë në një gjend,je të kënaqshme.

Peshorja

Mijëra ide do ju lin,din në kokë gjatë kesaj dite, por nuk du.het të veproni pa qenë plotësis,ht të bindur për atë që doni të bëni vërtet. Të influenc…uar nga Saturni, ju të dashuruarit, do bashkëp,unoni më shumë me partnerin tuaj. Ai do dijë si t’iu bëjë të ndihe.ni mirë dhe të lumtur. Ju beqarët, falë Marsit do keni mu,ndësi për një takim shumë të veçantë. Në jetën tuaj do ndizet pasioni i dash,urisë. Sipas Meri Shehut, në punë do jetë Dielli ai që do ju bëjë të keni vullnet dhe të mos ndaleni përpara sfidave. Edhe sektori financiar do shk.ojë më së miri. Papritur do merrni goxha lek. Kujdes, mos i har,xhoni të gjitha menjëherë sepse do iu duhen për më .vonë.