Më Të Mëdhenj Se Serbia, Enciklopedia Gjermane: Trojet Etnike Shqiptare 91.400 Km2

LAJME

Enciklopedia gjermane: Trojet etnike shqiptare 91.400 km2. Kjo sipërfaqe është më e madhe se ajo e Serbisë e cila është 77,474 km2. Kjo bën që shqiptrët të kenë territor etnik më të madh se ata për 14,000 km2, apo një sipërfaqe më e madhe se Kosova. Fatkeqësisht Serbia ka territor unik, ndërsa shqiptarët janë të ndarë në 5 shtete.