Lori Hoxha flet për humbjen e të atit, rrëfehet si asnjëherë më parë

LAJME

Lori Hoxha flet për humbjen e të atit, rrëfehet si asnjëherë më parë

Lori Hoxha flet për humbjen e të atit, rrëfehet si asnjëherë më parë

Ajo është një prej emrave më të laku ar të showb izit shqiptar, fillimisht prej mbiemrit dhe tras hëgimisë së pera ndorisë media tike, më vonë prej stilit të saj të pangatërrueshëm që frymëzon një brez të tërë në rrje tet soc iale.

Prapë mbetet një prej figu rave me dia tike që ngjall shumë kuriozitet për ato që dihen dhe nuk dihen për të. E angazhuar si prod ucente në disa evente med iatike, më i madhi Top Music Awards, Lori nga kon sumuese dhe stil bërëse pa qëllim nga ajo vetë, provon për herë të parë të sjellë një pro dukt. Rrjeti ka ditë që gëlon nga një Promo mbërthyese për linjën e saj të veshjeve, ndaj Top Albania Radio shfrytëzoi rastin për të mësuar më shumë për të dhe për rrugën e re që ka nisur.

TAR: Doja të dija çfarë bën këtë periudhë, po çdo gjë shihet në ins tagram apo jo?

Ins tagrami im është i vonuar (qesh). Unë çdo gjë e pos toj më vonë, apo në rradhën që më duhet apo lev erdis për të treguar atë që dua të tregoj apo nëse fotot më shkojnë me njëra-tjetrën. Fotot kur qaj nuk para më rrijnë mirë me bra ndin që kam ndërtuar kështu që i evi toj.

A je mësuar me faktin që një i huaj të njeh kaq mirë, të shqetëson ky fakt?

Jo s’jam mësuar. Po aq sa e di ndik imin dhe aud iencën e ka naleve ku pos toj, ndonjëherë ato të duken numra dhe harroj që nga mbrapa numrit është një individ që më ndjek, sheh, pëlqen apo shan! Sidoqoftë nuk e kuptoj se dikush mund të të njohë nga inst agrami – është si të pre tendosh që ke parë f ilmin pasi ke parë vetëm trailerin. Inst agrami im është një ‘hig hlight r eel’.

A je ndjerë ndonjëherë e kont rolluar nga dikush? Po e përdorur?

E kontr olluar kurrë, e përdorur çdo ditë. Kudo që shkoj ka humbur vlera njerëzore dhe çdo njeri apo biznes të sheh se çfarë mund të bësh për to. Kudo ku shkoj kam të shkruar në ballë “Lori Hoxha, 900 mijë ndj ekës” dhe të gjithë duan të të shërbejnë vetëm për rek lamë. Njerëzit janë më të sjellshëm prej kësaj dhe jo detyr imisht të bën të ndihesh mirë. Ndonjëherë dua thjesht të krih em apo të ha një drekë pa më ardhur dikush e të më thotë “mos harro një p ostim Lori (shkel syrin)”. Dua thjesht të më shërbejnë si kli ente dhe të paguaj për atë shërbim. Ins tagrami është qejf por më mërzit sa ndikon tek jeta e të gjithëve. S’jemi vetëm nu mra dhe algor itme!

Pavarësisht gjërave që thuhen për ty, ata që kanë pasur mundësinë të punojnë me ty e dinë çfarë dis ipline profesionale ke dhe çfarë vizi onareje je?

A do ishe pishman sikur kjo gjë të mos kuptohej asnjëherë nga pub liku i gjerë?

Do uroja shumë ta dinin. Jo për të më vlerësuar mua, por për të besuar te puna që bëjmë. Unë çdo nismë që marr, i hyj 110%. Nëse bëj diçka, dallon që i kam dhënë maksi mumin tim, qoftë ajo një veshje për darkë gjatë javës apo një fush atë si kjo për kole ksionin me “Cohl’s”. Kur pre zanton veten në diçka, të paktën për mua, është e rëndësishme që të dallojë sa mund i ke dhënë dhe nuk bëj kurrë komp romis në cilësi. Punoj fort që të ruaj stan dartin që mendoj se kam krijuar për veten dhe jam përzgjedhëse për grupin që kam afër. Dua që të jenë efi cient por njëkohësisht ëndërrimtarë si unë. Dis iplina duket kur ti respekton oraret, afatet dhe unë mundohem të jem e rreptë me veten. Nuk jam kurrë vonë dhe pres të njejtën gjë nga njerëzit përreth meje. Mendoj po ashtu që puna flet vetë dhe vi zioni dhe disi plina tra nsmetohet qartë tek ata që shohin me sy hapur.

Të gjithë po provojnë shumë gjëra në jetë sot? Cila është një gjë që (si papritmas) do e bëje dhe një gjë që se mendon kurrë se mund ta bësh?

Nëse jeta më ka mësuar diçka, është që kurrë mos të them kurrë. Jam e hapur ndaj çdo gjëje dhe mendoj që çdo gjë që do të më vijë për ta bërë do ta bej. Sidoqoftë, nuk do jem kurrë ai njeri që do të tent ojë të bëjë gjëra që si përshtaten për asnjë lloj arsye. Di po ashtu që çdo gjë që do marr përsipër do ta qaj me lot (qesh).

Ndryshimet fizike vijnë me moshën dhe me ndërhyrjet, ato shp irtërore me eksp eriencat? Tre gjërat që kanë shënuar Lorin shp irtërisht më tepër janë…?

Vde kja e tim eti është e para, besoj pritej. Më ka mësuar me hum bjen që në moshë të vogël, më ka bërë më të for të dhe më ka ndërtuar karakter. Më ka krijuar dhe ca ‘da ddy i ssues’ por për këto do flasim në një in tervistë tjetër (qesh). Lindja e London është e dyta por jo më pak e rënd ësishmja. Më ka bërë të besoj tek jeta përsëri në një moment ku çdo gjë dukej e zy mtë dhe pa shp resë. Zhvendosjen në Londër do ta thoja të tretën. Ndryshova totalisht! Për mirë apo për keq se di, por di të them që kam më pak fr ikë nga jeta sot dhe që ja dal ta ndez lavatriçen dhe pa ndihmë. Kuptova po ashtu që në jetë shumë gjëra i kam marr pa shumë mund, dhe për disa gjëra në jetë duhet të mundohesh më shumë.

Personi që shkon për ta mbajtur r rafsh?

Mami. Por jo r rafsh në mënyrë të k eqe. Ajo do t’më shohi mirë shp irtërisht dhe e di që për kritika kam njerëz të tjerë.

Personi që zi hesh më shumë po do më tepër?

Sara dhe aq shumë më bezdis që e përmend në çdo int ervistë (qesh). Por është ese nciale në jetën time. She builds me up when I’m down, and pulls me down when I get cocky.