Lig’ji i ri: Kuj’des, nga nesër nëse e bë’ni kë’të gjë gjatë vozitjes, iu me’rret patentë shoferi dhe 500 eu’ro de’nim

LAJME

Lig’ji i ri: Kuj’des, nga nesër nëse e bë’ni kë’të gjë gjatë vozitjes, iu me’rret patentë shoferi dhe 500 eu’ro de’nim

Lig’ji i ri: Kuj’des, nga nesër nëse e bë’ni kë’të gjë gjatë vozitjes, iu me’rret patentë shoferi dhe 500 eu’ro de’nim

Tani, është marr ven’dim qe sëdilja prapa të jetë zbr’azur, pra kjo kupton qe edhe familjaret duhet te qëndrojnë mb’rapa sediljeve dhe sig’urisht qe mas’ka duhet të jenë të vend’osura për ndryshe iu merret ‘patentë sho’feri dhe 500 euro dë’nim.

Kujtojmë, qe Qeveria është duke marr një varg ve’ndimesh për të par,an,daluar pë,rh,apjen e pand,e,misë.