Lig’ji i ri: Kuj des, nga nesër nëse e bë’ni kë’të gjë gjatë vozitjes, iu me rret patentë shoferi dhe 300 euro de’nim

LAJME

Tani, është marr ven’dim qe sëdilja prapa të jetë zbr’azur, pra kjo kupton qe edhe familjaret duhet te qëndrojnë. mb’rapa sediljeve dhe sig’urisht qe mas’ka duhet të jenë. të vend’osura për ndryshe iu merret ‘patentë sho’feri dhe 300 euro dë’nim.

Kujtojmë, qe Qeveria është duke marre shume masa per ndaljen e kesaj pa ndem ie qe ka kapluar te gjithe boten…