LAJM I FUNDIT/ Specialja Ndërmerr Këtë Veprim Të Papritur Për Thaçin

LAJME

Specialja Ndërmerr Këtë Veprim Të Papritur Për Thaçin

Specialja Ndërmerr Këtë Veprim Të Papritur Për Thaçin

Specialja Ndërmerr Këtë Veprim Të Papritur Për Thaçin

Gjy kata e Hagës kthen do sjen ndaj Hashim Thaçit, kërkon pr ova shtesë
Zyra e Pro kurorit të Specializuar në Hagë ka kthyer për plotësimin e dosjes dhe pr ova shtesë, “he timin” ndaj Hashim Thaçit.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, kreu i PDK-së Kadri Veseli dhe nëntë ish-ushtarë të U ÇK-së janë zyrtarisht të aku zuar nga Pro kuroria Speciale për kr ime lu fte.
Mësohet se ak uza është zyrtarizuar më 24 pr ill 2020.

Zyra e Pro kurorit të Specializuar u paraqiti Dhomave të Specializuara të Kosovës një ak ta;kuzë me dhjetë pika për shqyrtim prej Gjy katës, ku Presidenti Hashim Thaçi, kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli dhe të tjerë, a;ku zohen për një sërë kr imesh kundër njerëzimit dhe kr i;mesh l;u fte.
Ndër të cilat, vr asje e pal igjshme, zhdu kje e de tyruar e personave, pë rndjekje dhe to rtura gjatë kohës së Lu ftës së Kosovës.