Erdhi lajmi i madh: Banka Qëndrore, jep ka 200 euro në muaj për çdo qytetar

LAJME

Erdhi lajmi i madh: Banka Qëndrore, jep ka 200 euro në muaj për çdo qytetar

Erdhi lajmi i madh: Banka Qëndrore, jep ka 200 euro në muaj për çdo qytetar

“Helicopter Money”, quhet propozimi i fundit për dhurimin e 200 eurove në muaj për çdo qytetar të Eurozonës.

Kjo është një nga ata idetë që po krijon debat në rritje për adoptimin, në një të ardhme të afërt, të një politike te quajtur “Helicopter Money (para helikopter)”

“Helicopter Money”, quhet propozimi i fundit për dhurimin e 200 eurove në muaj për çdo qytetar të Eurozonës.

Kjo është një nga ata idetë që po krijon debat në rritje për adoptimin, në një të ardhme të afërt, të një politike te quajtur “Helicopter Money (para helikopter)”