EKSKLUZIVE/ Erdhi Lajmi i Madh Nga Specialja për Hashim Thacin që cdo Shqiptarë e Priste

LAJME


Burime të afërta me Partinë Demok,ratike të Kosovës (PDK) njoftojnë për gazetën Lajm nga Shkupi se ish pr,esidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, së sh,pejti do të kthehet në Kosovë.Sipas tyre, kth,imi nuk do të thotë përf.undim të pro cesit gi kq,ësor ndaj tij para Giykha,tës Specl.aIe në Hagë.

“Thaçi do të kth,ehet në Kosovë brenda 10 ditëve ose dy javëve. Ndoshta deri në fund të ja.vës së ardhshme ai do të kthehet në shtëpinë e tij, ku do të qëndrojë në ahr r est shtëpiak, kurse në Hagë do të udhëtojë var,ësisht prej zhvillimit sean,cave gikqësore”, kanë th,ënë këto burime, duke in sistuar të mbe.ten an oníme.

Të njëjtat burime nuk kanë inf ormac,ione nëse njësoj do të veprohet edhe me të dy sh uarit tjerë nga Kosova që gje,nden në Hagë, pas ngr ítjes së ak tpahíve ndaj tyre.Ajo që mund ta themi me gara.nci thu,ajse të plotë është se ish presid,enti Thaçi do të kthehet, për të tjerët ende nuk kemi ndonjë índ íkacion”, kanë theksuar të njëjtat burime për gazetën Lajm. Keto inf ormacione, për momentin zyrtarisht nuk e konf..irmojnë as zyrtarët kosovarë, e as ato të Gikhatës SpeclaIe në Hagë