E FUNDIT/ “Në Speciale Zbulohet E Vërteta E SH IK-Ut”, Kadri Veselit I Vjen Pa Ralajmërimi I Fortë

LAJME

“Në Speciale Zbulohet E Vërteta E SH IK-Ut”, Kadri Veselit I Vjen Pa Ralajmërimi I Fortë

“Në Speciale Zbulohet E Vërteta E SH IK-Ut”, Kadri Veselit I Vjen Pa Ralajmërimi I Fortë

Ish shefi i SHIK-ut dhe kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, që nga në ntori gjendet i bu rgosur në Hagë, pas konfirmimit të ak takuzës nga Gjy kata Speciale, ku ndër tjerash aku zohet edhe për vra sjet e anëtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës.Ndaj SHIK-ut në Kosovë ka pasur vazhdimisht akuza se qëndron prapa vra sjeve politike në Kosovë.

E sipas analistit politik, Faton Mehmeti, si dë shmi ndaj Kadri Veselit do të përdoret edhe raporti i KFOR-it, i cili kishte dhënë de taje sho kuese për SHIK-un.

“Në gjy kimin ndaj Kadri Veselit, si bazë e aku zës ndaj tij do të shërbej edhe raporti i KFOR-it të vitit 2004, raport i cili flet mjaft qartë për mënyrën e financimit të SHIK-ut, dhe vra sjet e kundërshtarëve politikë nga kjo organizatë”