E Fundit: Jo vetëm pensionistët, Qeveria miraton një tjetër shpërblim për Vit të Ri, ja kush e përfiton

LAJME

E Fundit: Jo vetëm pensionistët, Qeveria miraton një tjetër shpërblim për Vit të Ri, ja kush e përfiton

E Fundit: Jo vetëm pensionistët, Qeveria miraton një tjetër shpërblim për Vit të Ri, ja kush e përfiton

E Fundit: Jo vetëm pensionistët, Qeveria miraton një tjetër shpërblim për Vit të Ri, ja kush e përfiton

Pas pensionistëve të cilëve iu akordua një shumë prej 50 mijë lekësh të vjetra si shpërbblim nga qeveria, tashmë dhe dy kategori të tjera do të përfitojnë për fundvit.Mësohet se dhe mjekët së bashku me punonjësit e Policisee së Shtetit do të marrin gjithashtu një shpërblim me rastin e festave.

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës; të nenit 4, të ligjit nr. 10405, datë 23.4.2011, “Për kompetencat për përcaktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, “Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave.

Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohet paragrafi, me këtë përmbajtje: “Përjashtimi kufizues sa më sipër nuk aplikohet për institucionet e kujdesit shëndetësor dhe strukturat e Policisë së Shtetit.

Mënyra e pagesës së të cilave përcaktohet, përkatësisht, nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.”.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.