Dacic merr ”goditjen” më të madhe në jetë nga Ambasadori Gjerman në bashkëbisedimin e tyre !! Kjo ishte e papritur, Ja cfarë i tha në sy !!

LAJME


Dacic merr ”goditjen” me te madhe ne jete nga Ambasadori Gjerman ne bashkbisedimin e tyre !! Kjo ishte e papritur, Ja cfare i tha ne sy !!

Ambasadori i Gjerma,nisë në OKB, Christoph Heusgene kir,tikoi Ministrin e Jashtëm të Serb.isë, Ivica Da.cic, në mbledhjen e Kës.hillit të Sigur,imit të OKB’së.

Diplomati gje.rman tha se përfaqësuesit serbe fla,,sin shumë rreth ndodhive të shq.iptarëve ndaj sërbëve, por ai e shtoi se, asnjë,herë nuk dëgjohet rreth ndodhi.ve të sërbve të bëra ndaj shqiptarë,ve në vitet 98-99, siç ishin largi,mi i populla.tës shqiptare.