Albin Kurti Sapo Dha Lajmin e Papritur Për Kundërshtarët , E Sidomos Valdete Dakas I’a Bën ”8 Me 2”

LAJME


Albin Kurti dha Lajm te Papritur per kundersh,taret e tij, e sidomos Valdete Dakes i’a ben ”8 me 2”
E konfir,moi Albin Kurti se ai do te jete bartësi i list.es së VV-së, ai thote se do fi,toje mbi 61% e kjo gje nuk i pelqen Dakes e as kund.ershtareve te tij.

Kandidati per kryemi,nister nga rradhet e Levizjes Veteve,ndosje Albin Kurti ka prezantuar progr,amin e partise dhe listën e kandida,teve për deputet në garën e 14 shkurtit, pasi që Kushte,tuesja rrezoi Qeverinë Hoti pasi vlerësoi se ajo ishte zgje.dhur në mënyrë jo legjitime.

Ai me këtë rast ka b,ërë të ditur se do t’i prijë lis,tës së Lëvizjes Vetëvendosje, pavarësi,sht se KQZ ka vendosur që ai të jetë jashtë listës për deputet duke iu re.feruar kështu aktgjy kimit të Kushtet,ueses se nuk kanë të drejtë të kandi,dojë askush që në tri vjetët e fund.it ka të kry,er vepra pen ale.